Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levator-ani en te breed zijn, om door de vulva in dwarsche richting heen te gaan.

Het ligt niet op mijn weg om hier te spreken over al de diverse vormen van pessaria, die in den loop der eeuwen alzoo zijn aangewend, vooral hierbij geldt zeker het bekende spreekwoord: >variis modis bene fit« maar ook het «et male» mag hier niet verzwegen worden. Tot die waarop dit toevoegsel van toepassing is behooren in het algemeen alle weeke pessaria, daar deze rimpelen en door dit ongelijke oppervlak de vaginaalwanden prikkelen tot overmatige afscheiding en in de tweede plaats alle, die gesteeld zijn, daar die buiten de vulva reikende steel de patienten hindert bij het loopen en vooral bij het zitten en een hoogst ongewenschten van de genitalia uitgaanden psychischen prikkel geeft, zoowel als een mechanische beleediging van de vaginaalwanden veroorzaakt; en in de derde plaats behooren hiertoe de zoogenaamde vleugelpessaria van Zwank—Schilling, deze toch verdraaien licht en zoeken dan steun tegen den symphysis, zoodat dan blaas en vaginaalwand beklemd worden tusschen den vleugel en den beenigen bekkenring. Het beste zijn de ringen van hard caoutchouc met volkomen glad oppervlak, die weinig prikkelen en gemakkelijk te reinigen zijn; waar dan nog van coïtus sprake is, kan men dan de dunnere soorten gebruiken, hoewel de

Sluiten