Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikkere soorten dikwijls zitten blijven waar de dunnere uitvallen.

In geval van blaasklachten, vooral waar pijnlijkheid bij de waterloozing bestaat, en waar ringen niet houden, kan men een poging wagen met de ronde of eivormige pessaria, die door Breisky in gemoderniseerden vorm weer zijn aangeraden, deze zuigen zich eenigermate rondom vast aan den vaginaalwand en behoeven dan ook niet zoo groot te zijn als de voor hetzelfde geval aangewezen ring. Waar nu geene pessaria houden of waar klachten zijn over moeilijke, onregelmatige, trage en pijnlijke defaecatie of waar sterke of bloederige uitvloeiing of pijn bestaat, daar zal men genoodzaakt zijn tot de chirurgische behandeling zijn toevlucht te nemen. Deze therapie, hoewel betrekkelijk nog niet oud, bevat vele methoden en nog meer modificaties, die ik duidelijkheidshalve zou willen verdeelen in methoden, die de vulva, die de vagina, en die den uterus aangrijpen, om ten slotte nog methoden te onderscheiden, die alle aandacht aan de blaas, aan de verschillende ligamenta en aan de musc. levatoresani wijden.

In 1833 is de eerste prolapsoperatie beschreven door Fricke, zijne operatie, de episioraphie, bestond hierin, dat na repositie van den prolaps van elk labium maius een strook van een paar vingers

Sluiten