Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nauwelijks 3 cM. diepe groeve. Dit is natuurlijk slechts een operatie voor vrouwen, die het climacterium reeds bereikt hebben en den coïtus niet meer uitoefenen. Voor het geval de vrouw nog menstrueert, modificeerde Stocker (Centr. BI. f. Gyn, /900) deze operatie zoodanig, dat hij in de linker portiohelft een spleet maakte en aan die zijde van den vaginaalwand ook iets liet staan, zoodat er een nauw kanaal overbleef.

Op het congres der «Deutsche Gesellschaft f. Gyn.» spreekt Martin over de methode van Spiegelberg. Hij hecht den voorsten vaginaalwand aan het bovenstuk van den achtersten, deze verbinding zou dan een steunbalk voor de blaas vormen; het onderste stuk van den achtersten vaginaalwand nam hij dan op in de kolpoperineoraphie.

Von Rokitansky legde in 1877 een elastische ligatuur om de prolabeerende massa en liet die zoo afsterven en Frank gebruikte in 1895 nog dit middel om den totaal geprolabeerden uterus te exstirpeeren.

De eerste stap in de richting der kolporraphia anterior, zooals die als onderdeel van de tegenwoordig meest gebruikelijke wijze van prolapsoperatie wordt uitgevoerd, is gezet door Marshall Hall ; deze sneed een elliptische lap uit den voorsten vaginaalwand en sloot de wond door hech-

Sluiten