Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze probeert den prolaps te genezen door versterking van den bekkenbodem, hij maakt een incisie als die van Lawson—Tait, dringt aan de uiteinden in de diepte door tot op den levator-ani, en hecht de wond in de mediaanlijn, den levator en zijn fascieën mee opnemend in de hechting. Ook geeft hij goede resultaten aan van het aanleggen van 2 submuqueuse naden, een in den voorwand en een in den achterwand, die toegesnoerd de physiologische columnae nabootsen moeten. In het Centralbl. f. Gyn. 1899 beschrijft Ziegenspeck de volgende prolapsoperatie. Hij maakt een incisie op de grens van huid en slijmvlies van den achterwand van de vagina, prepareert dien wand los van het rectum en maakt dan midden door de lap een overlangsche incisie, die loodrecht staat op de eerste ; nu wordt de wondvlakte van de eene helft van den vaginaalwandlap tegen die van de andere gehecht. De wond is nu uitgerekt tot een eenigszins ruitvormige figuur met langsten diagonaal dwars op den introitus en kortsten diagonaal in de lengterichting van den vagina. Voor hij deze wond hecht, verricht hij eerst dat, waardoor hij zijn methode »nieuw» noemt, en waarvan hij het meeste succes verwacht, n.1. de myorraphie van den levato ani. Hij hecht n.1. met 2 catguthechtingen deze spier, want hij legt zoo'n nadruk op de grootte van de opening in die spier,

Sluiten