Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1896.

54- J. v. d. B. A. te V., oud 30 jaar. Multipara. Na den eersten partus is het lijden begonnen. Totaalprolaps van uterus en vagina. Ringen hebben niet het minste succes.

Onderzoek zonder resultaat, nasporingen vruchteloos.

55. E. M. Z. te Z.. oud 45 jaar. Multipara. Na de eerste bevalling is de verzakking begonnen. Er is een totaalprolaps van uterus en vagina met cystokele. Pat. heeft veel last met wateren en ook wat pijn daarbij. De operatie werd door den assistent verricht.

Onderzoek. Pat. is recidiefvrij, heeft voor haren prolaps nooit meer medische hulp noodig gehad. Partus heeft ze niet meer doorgemaakt. Na den coïtus is ze altijd wat pijnlijk gebleven. Zij is nu absoluut genezen te noemen.

56. P. v. Z. te A., oud 43 jaar. Zij is een multipara, heelt sinds 20 jaar eene ring gedragen, maar heeft sinds 2 jaar wat pijn en het laatste jaar klachten bij de urineloozing. Er bleek te zijn een prolaps der beide vaginaalwanden met cystokele en eene incomplete ruptuur van het perineum. De uterus lag in retroflexie en er bestond eene hypertrofia mucosae uteri. Behalve de gewone

Sluiten