Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde was 5 jaar recidiefvrij gebleven, had in dien tijd zelfs 2 partus doorgemaakt, maar was voor enkele jaren geopereerd en in de vagina gesneden en geknipt en direct was op die operatie het recidief gevolgd, dat langzamerhand tot een enormen prolaps was aangegroeid.

Er blijven nu over 79 gevallen, waarvan er 60 absoluut genezen zijn, wat een percentage maakt van 76 °/u aldus verdeeld:

Aantal.! Genezen. Rkcidiek. Recidiek. [ Tijdsverloop.

Partus door- Licht 13 Na partus I!

gemaakt 7 Zwaar 6 Niet 11a Miuim. 3è jaar.

" Geen partus partus 8 j,jaxjm. |}jj „ doorgemaakt 53

Totaal Co Totaal 19 Totaal 19

Hen licht recidief noem ik dan die gevallen, waarbij de menschen me verzekerden er geen last van te hebben en goed hun werk te kunnen doen. Er is er nog eene onder die 13, waar direct de perineaalwond niet goed per primam genezen was. Onder de 8, die recidief gekregen hebben zonder een partus doorgemaakt te hebben, was er ééne, die tegelijk met het recidief, een symptomencomplex ging vertoonen, dat diabetus mellitus bleek te zijn, misschien dat de algemeene weefselslapte, die deze ziekte vergezelt, wel het hare er toe zal hebben bijgedragen.

De gevallen met een zwaar recidief met andere

Sluiten