Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de vaginofixatie met plastiek schrijven: Hohl (Kliniek Fe kling, Hallc iSgj); van 89 gevallen had hij 9 recidieven, dus 76,9 % genezing, waarbij slechts 2 gevallen langer dan 2 jaar waren.

Kaüffman (Kliniek Olshausen, Berlin 1900); van 48 gevallen had hij 16 recidieven, dus 66 °/o genezing. Tijd van 2/j tot 4 jaar.

Winter (Ab/i. der Frauenheilk. u. Geb. 1904); van 38 gevallen had hij 76,3"/« genezing; tijdsverloop geeft hij niet op.

Over de vesicofixuur met plastiek vond ik een statistiek ook van Hoiil (zie boven) over 2 series tezamen 23 gevallen, met slechts 2 recidieven, dus 91,3 °/o genezing, maar een tijdsverloop van minder dan 1 jaar. Dat zegt dus heelemaal niets.

Over de alexander-adams-operatie geven Krönig Feuciitwangek (.Kliniek Zweifel, Leipzig 1900) 4 statistieken. Minim. tijd 9 maanden.

1 in combinatie met plastiek, van 45 gev. 31 "/«genez.

2 » » » » » 32 » 34,3 <% > 3» » » » » 7 » 28,6 7. »

4 > » slechts met kolporraphia ant. over

3 gevallen 33'/3 7. genezing.

Winter (zie boven) geeft van 46 gevallen 52,2 "'« genezing aan, ook in combinatie met plastiek. De tijd loopt van 'j4 tot 4^4 jaar.

Van de methode van Wertheim geeft Bucura [Bettina Favil. Wien Wertheim igoi) het resultaat

Sluiten