Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de rechtspleging over betrekkelijk geringe bedragen, verspreid over geheel Engeland, wat aangaat belangrijkere zaken, treft ons daar te lande de meerdere centralisatie. In beginsel althans kan iedere zaak, die tot de competentie van het High Court behoort, in Londen berecht worden, Een relatieve competentie als op het vasteland is in Engeland, waar het geldt de High Court-procedure, van gering praktisch belang !); slechts gedeeltelijk echter heeft de werkzaamheid van het High Court in Londen plaats. Met aanmerkelijke uitbreiding zelfs in de toepassing heeft zich door eeuwen heen gehandhaafd het circuitstelsel.

Hiertoe is Engeland verdeeld in acht „circuits": gebieden van ommegang. In ieder circuit zijn een aantal „district registries". Op bepaalde tijden worden rechters uitgezonden om de in de circuits hangende zaken af te doen. „Hangende" zaken, zeg ik, want vóórdat de trial begint, heeft in de district registry reeds de voorbereidende procedure plaats gehad voor den „district registrar" 2) s).

') Vgl. Order 5. rules 1 en 2; Order 12. rules 4—7 en Blake Odgers. Principles. place of trial. blz. 67/68.

') De werkzaamheden van den district registrar beantwoorden aan die van den master in Londen. Op dit personage kom ik later terug.

3) Sterk kan ik den lezer aanbevelen kennis te nemen van de mooie stukken over Engelsch procesrecht, èn voor het Supreme Court, èn voor de County Courts van de hand van Mr. Caroli in Themis 1898. blz. 321—400 en 1899. blz. 1—100. Lezenswaardig zijn ook de artikelen over de Engelsche rechterlijke organisatie van den heer E. J. van Gorkom in Weekbl. voor Not. en Reg. 1901 n". 1638/1639.

Sluiten