Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevel aan gedaagde plaats, dan staan hem alle weren

op den trial vrij 1).

Een uitzondering is ten deze vastgesteld, wat betreft beroep op: minderjarigheid, staat van gehuwde vrouw, verjaring, schuldbevrijding krachtens de faillissementswetten. Daarvoor is een opgave van particulairs aan eischer binnen tien dagen na de verschijning voorgeschreven *).

Vrijstelling van pleadings, zooals het Engelsche recht dat mogelijk maakt, lijkt mij verkeerd. Waartoe toch dienen conclusies bij een mondelinge behandeling? Om vast te stellen (later kom ik op dit punt terug) den omvang van de zaak, de geschilpunten tusschen partijen, en verrassing dienaangaande op den trial te voorkomen. De eenvoudigheid van de zaak zal ook tengevolge hebben zeer eenvoudige conclusies, zoodat de alom-verplichtend-stelling van deze geen bizondere en hooge kosten veroorzaken kan. Dispensatie ervan maakt het bovendien mogelijk, dat gedaagde

') Rule 4. When the Judge orders that the action shall proceed to trial without pleadings, and makes no order as to particulars, all defences shall be open at the trial to the defendant Where particulars are ordered to be delivered the part.es shall be bound by such particulars, so far as regards the matters in respect of which the order for particulars was made.

') Rule 5 Where a defendent has not taken out a summons under Rule 3 of this Order, he shall not be allowed to rely on a set-off (compensatie) or counterclaim (vordering tn reconventie), or on the defence of infancy (;minderjarigheid), coverture (staat van gehuwde vrouw), fraud, statute of Lim.tat.ons (verjaring), or discharge under the Bankruptcy Acts, unless he shall have given (within 10 days after appearance) not.ce to the plaintiff, stating the grounds and particulars uponwh.chherel.es.

Sluiten