Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

Pleadings.

Aan den trial kunnen „pleadings" voorafgaan. Alleen vergelijkenderwijze noem ik voortaan de pleadings ook conclusies, want in zoovele opzichten bestaat er verschil, dat een vereenzelviging in benaming bijna misplaatst is. Hoe spoediger, en met hoe minder kosten de zaak afloopt, hoe beter natuurlijk. Zoo conclusies ontbeerlijk zijn, redeneeren de Engelsche practici, moeten zij achterwege kunnen blijven. Sinds 1897 bestaat die mogelijkheid de pleadings te ontloopen. Sedert beslist de master op het hooren van de summons for directions, of er pleadings zullen zijn.

Wat is het nut van de Engelsche conclusies? Deze bevatten een beknopte opgave van de feiten, waarop eischer en gedaagde hun vordering of verdediging doen steunen. Door de conclusies leeren dus partijen eikaars beweringen kennen. Aan deze zijn zij gebonden. De pleadings bakenen het terrein van den strijd af, want buiten deze kunnen partijen en rechter

Sluiten