Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pleading en bewijslast onhoudbaar, de regel: negativa non sunt probanda is „een groot valsch woord".

Uitgaan moet men ten slotte, ook in zake „pleading", van een zgn. Mindest-thatbestand, een minimum van feitelijke gegevens. Aan-of afwezigheid van verdere feiten wordt vermoed. Een lange rechtspraak heeft in Engeland natuurlijk, ook Dr. Blake Odgers wijst daarop, in tal van gevallen uitgemaakt, welke feiten „material zijn en welke niet. Alleen een samenstel als het Engelsche recht kan hier metterdaad een toestand van recht scheppen. Op het vasteland zal zich minder gemakkelijk een vaste rechtspraak tot aanwijzing en verdeeling der material facts vormen. Men zal echter te rade gaan met de structuur van de wet en de regelen der ervaring. Het naar wet en praktijk eenvoudigste geval levert het Mindestthatbestand. De moeilijkheid wordt bij ons minder gevoeld in de conclusies, omdat het concludeeren niet aan zoo strenge regels onderworpen is, als in de High Court procedure, maar de kwestie blijft bestaan bij den bewijslastl).

n Ten""slotte wijs ik op Order XIX. rule 15, welke later in behandeling zal komen. Ook zeggen de Engelsche schryvers vaak:

It is sufficiënt to make out a prima facie gooti case .

' Dat een verdeeling van den aanvoeringsplicht in den door m.j in den tekst aangegeven zin ook de Engelsche schrijvers en P"c™r oogen staat, blijkt op tal van plaats,n u het boek van ünBlake Odgers, en wel het sterkst op blz. 96, waar hy schryft: „Wherever the rule of law applicable to the case has an exception to (a it generally has), all the facts are material which tend t0 case out of the rule and bring it within the exception. are all facts which tend to take the case out of the excepUon and keep it within the rule. Whenever there is a conflict between law and equity on any relevant point, all facts are materia \\ tend eitheï to «se or oust the equity. Whenever the nght cla.med or the defence raised is the creature of statute, being unknown Z the common law, every tact must be alleged necessary to bnng the case within the statute '.

Sluiten