Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maal het stellen van een nieuw feit in de repliek meebrengen. Nemen wij slechts dit voorbeeld : de conclusie van eisch stelt geldleening; antwoord: kwijtschelding; repliek: de kwijtschelding was een gevolg van geweld. In zijn conclusie van eisch bepaalt men zich wijselijk tot het stellen van de geldleening. Het feit gesteld in de repliek is zeer wel vereenigbaar met de oorspronkelijke bewering, en vormt dus geen departure.

Order XXV- rule 41) en Order XIX. rule 272). Volgens eerstgenoemde rule kan de rechter de conclusie van eisch of van antwoord schrappen, omdat zij geen redelijken grond van vordering of van verdediging inhoudt, en bovendien, zoowel in deze gevallen als waar de vordering of de verdediging, blijkens de conclusies, „frivolous" (nietsbeduidend) of „vexatious" (louter berekend op kwellen) is, zelfs het proces schorsen of de vordering terstond ontzeggen of eindvonnis vellen in anderen zin.

Zeer verwant aan deze bepaling is Order XIX. rule 27. Geldt echter in eerstbehandeld geval de aan-

') The Court or a Judge may order any pleading to bestruck out, on the ground that it discloses no reasonable cause of action or answer, and in any such case or in case of the action or defence being shown by the pleading to be frivolous or vexatious, the Court or a Judge may order the action to be stayed or dismissed, or judgment to be entered accordingly, as may be just.

*) The Court or a Judge may at any stage of the proceedings order to be struck out or amended any matter in any indorsement or pleading which may be unnecessary or scandalous or which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the action; and may in any such case, if they or he shall think fit, order the costs of the application to be paid as between solicitor and cliënt.

Sluiten