Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal afhangen van een handige ontwikkeling en verdediging van de zaak J).

Waar echter zelden een jury voorkomt, dat is in de Chancery division. De Equity rechtspraak berust nog zoo goed als geheel in handen van de Chanceryrechters. In overeenstemming met het principe, dat de jury geen goede rechter voor de rechtskwestie is, sluit men haar in de Chancery division vrijwel geheel uit. Het tegendeel blijft echter mogelijk3).

In de laatste plaats wil ik, bij mijne behandeling van de hoofdrollen op den trial, een en ander zeggen over den rechter. Ik achtte het beter te beginnen met de advocaten, omdat bij hen eigenlijk het voeren van het proces berust. Na hen behandelde ik de jury om pas in de laatste, hoewel niet onvoornaamste plaats, te komen tot den leider van het proces. Men lette op het enkelvoud ! De pluraliteit is in eersten aanleg zoo goed als niet te vinden. Is de mogelijkheid van meerdere rechters niet volkomen uitgesloten, het blijft toch uitzondering, speciaal voor de behandeling van den trial3).

Of nu de alleen-rechtsprekende rechter wenschelijk is, daar wil ik niet diep op in gaan, want deze zaak is reeds van alle kanten bezien. Men kan er een uitstekende verhandeling over vinden van de hand van Mr. Caroli in

') Een dankbare jury-actie is tegenwoordig geworden die, ingesteld tegen de bestuurder van een automobiel wegens „negligent driving". Zie bv. Jones v. Edwards in de Times van 18 Juli 1904.

*) Order XXXVI. rule 3. Causes or matters assigned by the principal act to the Chancery Division shall be tried by a Judge without a jury, unless the Court or a Judge shall otherwise order.

s) Order XXXVI. rule 9. Every trial of any question or issue of fact with a jury shall be by a single judge, unless such trial be speciallv ordered to be by two or more Judges.

Sluiten