Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

methode een cross-examination overbodig maakt. Wat betreft een mogelijke partijdigheid in de verklaring, deze moeten wij verhinderen allereerst door een verbod van „leading questions", ten tweede door de crossexamination.

Examination-in-chief. Na de beëediging gaat men over tot het twee- of drieledige verhoor. In de eerste plaats is thans het woord aan hem, die den getuige heeft opgeroepen. Het doel van de zgn. examination-in-chief is, den getuige te doen geven een verhaal of een reeks van antwoorden op vragen aangaande de inaterial facts, waarop de za;.k van den examiner-in-chief steunt, voorzoover zij liggen in de wetenschap van dezen getuige. Dat werken met vermoedens binnen zekere grenzen is toegestaan, is begrijpelijk. Aan deskundige vragen zal ik een aparte behandeling wijden. Getuigenis van hooren zeggen is, uitgezonderd in een reeks van gevallen, uitgesloten.

Dat getuige een lezing zal geven ten voordeele van dengeen, die hem oproept, is in de meeste gevallen vrij zeker. Wat toch is gebruikelijker dan om de getuigen vóór de terechtzitting te hooren? Onbruikbaar gebleken materiaal wordt ten trial niet opgeroepen. Zooveel mogelijk moeten de vragen dus zóó worden gesteld, dat zoo min mogelijk den getuige het antwoord in den mond gegeven wordt. Getuiges antwoord moet pleiten voor onafhankelijke herinnering en zelfstandige vorming. Kan getuige een eigen, onafgebroken verhaal geven, des te beter, doch al spoedig is eenige leiding noodig, want de antwoorden moeten relevant zijn en de tijd is kostbaar. Om het aangewezen gevaar: de bëinvloeding van den getuige, tot een minimum te beperken, eischt het

Sluiten