Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De getuige is min of meer, zoo niet op de hand, dan toch aan den kant van dengeen, die hem heeft opgeroepen. De „examination-in-chief1 draagt het karakter van onvolledigheid, juist die fout zal de cross-examination zien weg te nemen.

Wij maken hier kennis met een instituut, dat de Engelschen als het ware in het bloed zit. Waar het verhoor niet door den rechter geschiedt, kan men het ook niet zonder dit correctiefstellen. In de eerste plaats schijnt het instituut al zeer oud, en in de tweede plaats is het doorgedrongen in alle procedures. Niet alleen de civiele procedure voor High Court en County Court, maar ook de strafprocedure, zelfs voor den magistrate (de politierechter) kent haar. Wel een bewijs, hoe de Engelschen haar beschouwen, als een noodzakelijk bestanddeel van een rechtvaardige rechtspraak.

Terwijl natuurlijk het kruisverhoor voor de lagere hoven niet zoo belangrijk is, heeft het zich in't bizonder in het geding voor het High Court tot een kunst ontwikkeld. Algemeen wordt zij beschouwd als een zeer moeilijke, welke slechts dan met succes in toepassing wordt gebracht, wanneer men veel menschenkennis bezit en een lange praktijk achter zich heeft. De voordeelen, die men door de cross-examination kan behalen, kunnen gioot zijn, maar hier tegenover staat, dat men wellicht louter negatieve resultaten bereikt en de tegenpartij in de hand speelt.

Het ls moeilijk de vragen goed te stellen, want men moet zich eenigszins zeker kunnen achten gunstige antwoorden te ontvangen. Daarom dient men met groote behendigheid den getuige te brengen tot het punt, waar men hem hebben wil.

Sluiten