Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loopen. Het woord is nu in de eerste plaats aan den rechter. Misschien is er een jury, die den rechter een belangrijk deel van zijn taak uit de handen neemt. Laat ik eerst (dan hebben we een stuk achter den rug, dat voor Nederland minder relevant is) een enkel woord besteden aan den gang van zaken, waar een jury is. Allereerst dan wendt de rechter zich tot de gezworenen. Hij treedt in een beschouwing van de zaak, hij herhaalt, waar de vordering over loopt, en welke de verdediging was. De jury bestaat uit allerlei slag van menschen. Kennis van de rechtswetenschap is in hen geen praesumtio juris et de jure. Dit maakt een min of meer diepgaande uiteenzetting van de toepasselijke rechtsregels noodzakelijk. In de laatste plaats rust op den rechter de taak, uiteen te zetten het feiten-materiaal, speciaal te wijzen, op de verklaringen door de getuigen afgelegd. Geheel van den rechter hangt bij dit alles af, of hij stelling nemen zal tegen een van beide partijen en wijzen op de sterkte van het bewijs der eene of de zwakte van het bewijs der andere partij. Sommige rechters schijnen van een dergelijke beinvloeding van de jury afkeerig. Een interessante beschouwing over het aangevoerde deskundigen-bewijs hield indertijd rechter Phillinore, waar het gold de beslissing, of een bepaald persoon een beleedigend stuk geschreven had (zie de Times van 8 Juli 1904).

Bij het hieropvolgende verdict kan de jury in het voordeel van eischer of gedaagde beslissen of slechts eenige feiten vaststellen , waarop de rechter zelf het recht toepast. Het schadecijfer in geval van ongeliquideerde schadevergoeding wordt steeds vastgesteld door de jury. Verder behoef ik op deze materie

Sluiten