Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seruminjectie voorafgegaan, weer als volgt te verdeelen.

1 x 24 uur. 484 — 502 — 570 3 gevallen.

2 x 24 uur. 489 — 569 — 580 3 „

3 X 24 uur. 445 — 459 — 4(53 — 521

532 — 534 — 566 — 577

602 620 — 631 11

4 X 24 uur. 586 591 598 — (147 4 „

5 10 X 24 uur. 51)4 590 - 545 567

632 5

Van geval 497 was niet bekend hoelang het te voren ziek was; en evenmin van geval 567 dat als inorbilli begon, wanneer de eerste diphtheritische verschijnselen optraden.

Ter vergelijking staan mij dit jaar slechts 9 gevallen ten dienste, die als zwaar ziek, maar genezen, geboekt zijn. In de ziekte-geschiedenis van de bijlage zal men zien dat de klinische beschrijving ze werkelijk als zware kenmerkt; 6 waren gecompliceerd met nephritis, 5 met rhinitis. Ook dit jaar had de diphtherie een kwaadaardig karakter, en van de vele zwaar aangetasten, hadden ook nu weer diegenen, die liet vroegst ingespoten waren, de beste kansen.

Van de herstelden kwamen in behandeling na 1 x 24 uur 4 gevallen,

na 2 x 24 uur 3 „

na 3 x 24 uur 1 geval.

na 4 x 24 uur 1 „

De verhouding voor dit jaar wordt dus als volgt: In behandeling gekomen na

1 x 24 uur 7 gev. genezen 57,1 %overleden42,8%

2 x 24 uur <> „ „ r,0 o/0 „ ;,o o/0 3X24 uur 13 „ „ 8,3 % „ 91.7 % 4 x 24 uur 5 „ „ 30 % „ 80 %

In de laatste helft van 1902 begonnen wij met irri-

Sluiten