Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 11—14 mnd. 1» kinderen. Hiervan Soverl. (f>5.5°/0).

Eveneens alle 5 aan broneho-pneumonieën overleden. 4 waren daarmede opgenomen. 1 kreeg die na sec. trach. die noodig was omdat de membranen zich naar de diepte uitbreidden, en intubage toen niet meer voldoende lucht gaf.

2 kind. hadden ook broncho-pn. bij opname en genazen wel met intubage.

2 kind. hadden geen broncho-pn. en genazen met intubage.

van H»—is mnd. 1? kinderen. Hiervan«overl.(35.3°/0). Allen aan broncho-pn. Eén was bovendien toxisch. Alle overledenen waren ook met broncho-pn. opgenomen.

11 kinderen zijn genezen.

Bij één daarvan werd sec. trach. gedaan. Eén kind met broncho-pn. is met intubage genezen.

Eén kind kreeg broncho-pn. op den 19en dag dat het geintubeerd was. Intubage was 3 weken noodig. Daarna genezing.

van l>/2—'2'/g jaar. 25) kinderen. Hiervan 8 overl. (27.6 o/o).

Eveneens allen aan broncho-pn. overleden, waarvan 6 bij opname reeds aanwezig waren, 1 verkregen na sec. trach. (noodig wegens langdurige intubage, n.m.1. 3 weken; 't kind kreeg daarop morbilli en pneumonie waaraan exitus), en 1 kind kreeg 3 dagen na de intubage een bronchiolitis diphtheritica waardoor exitus optrad. Dit kind, den Ssten dag na het begin der ziekte opgenomen, werd toen eerst met serum ingespoten.

19 genezingen. 4 der geintubeerden hadden ook broncho-pn. 2 genazen na secund. trach., kregen geen broncho-pn.

Sluiten