Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de vier genezen gevallen was ook een kind van drie jaar, dat b\j opname morbilli en bronchopneumonie, en in aansluiting daaraan, een diphtheritische stenose had. Het is het eenige geval in onze statistiek, waar de tracheotomie bij een dergelijken toestand genezing bracht.

De andere genezen kinderen waren IV2; 2; 4V2 jaar.

Decanulement na 13; 4; 4; 8 dagen.

b. Tracheotomie wegens afwezigheid van een intubeerend assistent.

Eén geval, 3 jaar, genezen. Decanulement 6 dagen.

c. Tracheotomie wegens stenose en kolossale zwelling der tonsillen.

Drie gevallen. Eén overleden; deze was reeds acht dagen ziek, voordat serum aangewend werd. Het kwam in hevig benauwden, succombeerenden toestand aan.

Twee genezen, 6 en 7 jaar oud. Bij één daarvan (189) was op den 2en dag van zijn ziekte 10 cm3 serum ingespoten. Dit was blijkbaar te weinig, want op den 4en dag by ons opgenomen, waar hem 20 cm3 serum werd ingespoten, kreeg hy toch op den 5en dag een larynxdiphtherie met stenose. Het is duidelijk, dat het serum op den 4en dag toen niet meer in staat was de larynxcomplicatie te coupeeren, en het serum op den 2en dag te weinig is geweest, om de ziekte dadelyk een gunstig beloop te doen nemen.

Decanulement na 2 dagen.

In het geheel overleden dus vijf gevallen, waarvan één (waar spasmus larvngis was opgetreden), even goed onder de ongevallen by de intubage als onder die bij de tracheotomie kan gerekend worden. Ware hier toch direct tracheotomie verricht, zonder dat eerst pogingen tot intubage gedaan waren, waarschijnlijk was de afloop niet zoo noodlottig geweest, hoewel overigens een kind

Sluiten