Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedde dat na twee of drie dagen, (jing dit niet, ian werd opnieuw geintubeerd en bleef de tube dan weer een of twee dagen aanwezig.

Het tijdstip der definitieve extubage viel dikwijls samen met het naar beneden gaan der koorts.

Het was als volgt over onze patienten verdeeld. Na 1 dg. bij 20 pat., hierbij twee van broncho-pn. herst* „ 2 „ „ 37 „ „ vier „

ii 3 ,, ,, 27 „ „ twee t) ,, ,,

4 „ „ 21 „ „ één „ „ ,,

99 & 11 19 ^ 99

„ 6 „ „8 „ „ vier „

»> 7 >> » 8 ,,

?> 8 ,, »> 1 »»

,, 9 „ ,, 5 ,, ,, twee „ ,, »

»> 10 ,, ,, 6 ,, „ twee ,, ,, ti

>> >» >> 1 >)

m 13 ,, ,, 2 ,, ,, één ,, ,, »

1 F; «

91 ») 19 ' 11

11 1^ 11 11 1 19

i9 21 ,, ,, 4 ,, ,, twee ,, ,, »

De gemiddelde duur van onze intubage was dus

41/2 dag.

B\j vier patienten van zeven tot elf jaar trad gedurende en na de intubage een broncho-pneumonie op. Allen zijn genezen. Bij drie daarvan was de intubage slechts twee dagen noodig geweest. Het vierde geval kreeg den 19en dag, dat het geintubeerd was, zijn broncho-pneumonie; het bleef nog tot den 20sten gegeintubeerd. Nadeelige gevolgen met betrekking tot de longen werden dus van de intubage zoo goed als niet gezien. Op 144 intubages slechts vier en die zijn allen goedaardig verloopen.

Aan het eind gekomen van deze statistiek, laat ik

Sluiten