Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichting, maar is men dan niet zoo gelukkig tevens een membraan op te vangen, dan nog blyft men in 't onzekere of een mazelendiphtherie al of niet aanwezig is. Maar al te vaak is deze verlichting een tijdelijke; de verschijnselen der gevreesde pneumonie nemen hand over hand toe en ten slotte komt men op de sectietafel tot de wetenschap, dat de complicatie toch een diphtheritische geweest is.

Terecht staat deze complicatie by mazelen in kwaden reuk, want behalve dat vele aangetasten aan een diphtheritische broncho-pneumonie bezwijken, gaan er nog verscheidene onder het beeld van een echte toxische diphtherie te gronde.

Ook hier is het dus zaak de diagnose zoo vroeg mogelijk te stellen, teneinde de patiëntjes de voordeelen van het serum te doen genieten. Maar juist daarin zit de moeilijkheid. Er zijn genoeg typische gevallen, waarin de diagnose gemakkelijk is door aanwezigheid van duidelijke membranen en flinke zwelling der halsklieren. Ook is de diagnose in alle gevallen te maken geweest, want bij allen is een membraanvorming in de keel, hetzij groot- of klein, aan de stenose voorafgegaan. Maar meestal ziet men die niet, en de allermeesten komen met stenotische verschijnselen, waarvan niet met zekerheid is uit te maken of het diphtheritische zijn of niet.

En is het diphtherie, dan kan men er zeker van zijn, dat zij daardoor refds verscheidene dagen aangetast waren, en de kans op succes van een serumtherapie zeer gering is geworden.

Het ligt ook zoo voor de hand, dat het zoo moet gaan. De medicus constateert mazelen, geeft zijn orders, komt de eerste dagen dagelijks, daarna om de 2 of .i dagen. Alles gaat goed; waarom zou hij 't kind dagelijks in de keel zien. Of wel, de ouders

Sluiten