Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII.

SEBUMEXANTHEMEN.

Geen rozen zonder doornen.

Ook het serum heeft die, maar gelukkig zyn het geenszins die scherpe dolken, waarvoor de tegenstanders van het serum ze zoo gaarne laten doorgaan. Integendeel blijken het in den regel zeer onschuldige stekeltjes te zijn.

Het spreekt van zelve, dat de tegenstanders zooveel mogelijk nadeelen van het serum trachten aan te toonen, en deze zoo hoog mogelijk willen aanslaan. Dat zij daarbij in hun ijver te ver gaan, blijkt uit de telkens wederom in de literatuur opduikende mededeelingen van gevallen, waarbij door de seruminjectie de koorts was gestegen, de algemeene toestand verergerd, kortom de patiënt door het serum vergiftigd was.

Zouden ze werkelyk de symptomen van voortschrijdende diphtherie zoo slecht kennen?

Laten wij hopen, dat dergelijke mededeelingen dooide meeste medici als te onschuldig zullen worden beoordeeld, om daardoor het serum te kunnen schaden.

Een meer werkelijk nadeel zijn de van tijd tot tijd optredende exanthemen, als gevolg van de seruminjectie ; gelukkig blyken ze alleen een nadeel en nooit een onheil te zijn, want verhoogen ze soms het ziekbed

Sluiten