Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

330. vr. 13 mnd. Was 2 (lagen ziek. Niet ingesp. Hier 10—2. Membr. Dik halsje. Rhinitis. Zeer benauwd. Intubage. Na

2 dagen wegens toenemende benauwdheid tracheotomie. Na

3 dagen pneumonie waaraan Hen dag na opname exitus.

352. m. 3 j. Was 9 dagen ziek. Niet ingesp. Hier 20—9.20—10.

Membranen (bacillen). Rhinitis (bacillen). Dik halsje. Nephritis. Zwak rachitisch kind. Exitus Gen dag na opname.

353. vr. 9 j. Was 5 dagen ziek. Niet ingesp. Hier 20—5. 20—6.

20--7. Membranen (bacillen). Rhinitis (bacillen). Periglandulair oedeem. Nephritis. Vagina-diphtherie. Exitus toxisch na 11 dagen. De keel was den 5en dag na inspuiting gereinigd.

356. vr. 2 j. Was 2 dagen ziek. Niet ingespoten. Hier 10—2. Membranen. Bronchitis. Nephritis. Zeer benauwd. Intubage; geeft niet voldoende lucht. Tracheotomie. Veel membranen komen los. Kind wordt rustig. Na 5 dagen uitbreiding van pneumonie waaraan exitus lOen dag na opname.

358. m. 3'/ï j. Was 8 dagen ziek. Niet ingesp. Hier 20—8. Vuilgrijze membranen (bacillen ook streptococcen). Rhinitis. Dik halsje. Puntvormige bloedingen op huid van hals. Zeer benauwd. Tracheotomie wegens gezwollen tonsillen. Exitus toxisch */j dag na opname.

378. m. 5 j. Was 3 dagen ziek. Niet ingesp. Hier 20—3. 10—6.

Grijswitte membr. (bacillen). Dik halsje. Na 4 dagen nephritis met 2'/3 °/00 albumen. Van af 4en dag braken, dit duurde 10 dagen. lOen dag na opname palatum verlamming. Pupillen normaal. Patellairreflex aanwezig. Langzamerhand parese van armen, beenen, ademhalingsspieren. Patellairreflex nu afwezig. Exitus na 5'/j week.

379. vr. 8 mnd. Was 1 dag ziek. Niet ingespoten. Hier 10—1.

Membranen (bacillen). Heeft nog inorbilli waaraan exitus 3en dag.

382. m. 14 mnd. Was 1 dag ziek. Niet ingesp. Hier 10—1.10—4. Membranen. Zeer benauwd. Intubage; rustig. 4en dag extubage; plotseling weer benauwd, intubage mislukt. Tracheotomie; niet meer bijgekomen.

385. m. 6 j. Was 3 dagen ziek. Niet ingesp. Hier 20—3. 10—5. Membranen (bacillen). Rhinitis. Dik halsje. 2en dag nephritis. Braken. Exitus toxisch 7en dag.

:

Sluiten