Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is zeer benauwd. Ook broncho-pn. Intubage; membranen opgehoest. Weinig verbetering. Exitus zelfden dag.

845. m. ó'/j j. Was 5 dagen ziek. Ingespoten 20—5. Zeer benauwd. Direct intubage. Membranen opgehoest. Heeft ook pneumonie, met klein afgekapseld linkszijdigempyeem. "Rihresectie. Pat. sterft spoedig na operatie. Bij sectie blijkt linker bronchiaalboom tot diep in de longen, in diphtheritisch beslag afgegoten te zijn. Verder adhaesive pleuritis en klein empyeem.

848. vr. 5'/2 j. Was 4 dagen ziek. Niet ingesp. Hier 30—4. Uitgebreid membranen. Cou de B. Suggilaties om de hals. Afebriel, irregulaire pols. Rhinitis. Nephritis. Braken van af '2en dag na opname. Exitus 3en dag. Locaal Hj 02 toegepast.

862. vr. 6 j. Was 3 dagen ziek. Niet ingesp. Hier 20—3; 20—4. Tonsillen raken elkaar. Groote membr. Cou de B. Rhinitis. Nephritis. Braken. Locaal H2 02. Euteroclysis. Van af 3en dag pols irregulair. Exitus 5en dag.

865. vr. 6 j. Was 4 dgn ziek. Niet ingesp. Hier 20—4. Tousillen raken elkaar. Necrotische, bloederige membranen. Cou de B. Rhinitis sanguinolenta. Nephritis. Braken.

Locaal H2 02. Enteroclysis. 3en dag na opname trage pols. Dag van overlijden, snelle pols. Exitus Ben dag.

877. vr, 4'/2 j. Was 5 dgn ziek. Komt in met verbleekend mazelen exantheem. Bronchitis. Pneumonie R. A. O. Lichte inspiratorische dyspnoe. Keel is geheel rustig. Halslymphklieren niet gezwollen. Diagnose diphtherie, wordt niet gesteld. Pat. is zeer ziek. Exitus wordt spoedig verwacht, daarom niet ingespoten. Pat. haalt het op, en wordt 4 dagen na opname zeer benauwd. Intubage direct noodig. Pat. wordt rustig nadat groote membranen zijn opgehoest. Dus toch diphtherie aanwezig. Pat. had ook Rhinitis. Nephritis. Exitus toxisch 7 dagen na opname.

879. vr. 7 j. Was 5 dgn ziek. Niet ingesp. Hier 30—5. Tonsillen raken elkaar. Necrotische membranen. Cou de B. Rhinitis. Urine niet onderzocht. Sterft volgenden dag.

886. vr. 4 j. Was 5 dgn ziek. Niet ingep. Hier 20—5. Flinke membranen. Sterke lymphkl. zwelling. Geen rhinitis. Geen nephritis. Locaal H2 Oj. (iaat in de 3e week genezen naar

Sluiten