Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De streek, die in de middeleeuwen met het buitenland handel drijft, behoeft markten, waarheen met uitsluiting van alle andere markten bepaalde waren worden gebracht. De kooplieden weten dan, op welke stapelmarkt zij het artikel kunnen vinden; de wegen, die daarheen leiden, worden goed onderhouden. De onveiligheid en de vrees voor roofridders dwongen de kooplieden rn karavanen langs bepaalde wegen te reizen. De stapel bezit voordeelen, die in een tijd van gebrekkige middelen van gemeenschap en vervoer zeer groot mogen heeten.

Stapelplaats voor een bepaald gebied te zijn, is voor de stad geen geringe zaak. Het verkrijgen van het stapelrecht voor één of meer waren één van de hoogst geschatte privileges, daar het de ontwikkeling der koopstad zeer in de hand werkt.

In Nederland doet de behoefte aan dergelijke plaatsen zich met de uitbreiding van het verkeer gevoelen. In 1351 wordt Amsterdam de stapelplaats van het uitheemsche bier; Middelburg verkrijgt in 1404 het stapelrecht van alle goederen, die naar Walcheren komen.

De aanzienlijkste en meest bevoorrechte stapelplaats is Dordrecht. Al in het begin der middeleeuwen werd alle Engelsche wol, die naar het vasteland kwam, er heen gevoerd. De stapel

Sluiten