Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fruin zegt. ') De bondsregeering bezorgt slechts algemeene belangen: de betrekkingen met het buitenland, de generale financiën, het leger, de vloot. De inwendige belangen van iedere provincie worden behartigd door de Provinciale Staten, een college, samengesteld uit de afgevaardigden der steden en uit de edelen. Alleen in enkele plattelandsprovinciën als Gelderland en Overijsel konden de laatste gewicht in de schaal leggen, in de voornaamste provinciën als Holland en Zeeland was hun invloed gering; in Holland waren zeven of acht, in Zeeland één edele lid der Staten. Het platteland zelf had geen vertegenwoordiger. Waar nu ook de leden der Staten gezanten der steden waren, met lasten gestuurd, door ruggespraak verbonden, waar Holland 58 % van de algemeene landslasten opbracht, en in de meeste zaken van belang niet bij meerderheid van stemmen, maar met eenparigheid besloten werd, kan het geen wonder zijn, dat de vroedschappen der stemmende steden het hecht in handen hadden, dat in het bijzonder de burgemeesteren van Amsterdam de koningen van Holland heetten, en de raadpensionaris van de Spieghel eenmaal getuigen kon: „De regeering

]) Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, p. 37.

4

Sluiten