Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wederom ziet Amsterdam zich in 1658 genoodzaakt haar muren uit te zetten. Nu wordt de Leidschegracht gegraven, men trekt de drie hoofdgrachten tot aan de Nieuwe Rapenburgergracht door en verbindt ze op verschillende plaatsen door de Achter-, Reguliers-, Muidergracht en Binnen-Amstel. ')

Na 1658 wordt Amsterdam in den tijd der Republiek niet meer vergroot.

Een flauw denkbeeld van de uitbreiding der stad in een eeuw tijds geven de volgende cijfers.

In 1515 worden er slechts ruim 2000 huizen binnen de muren geteld. In 1632 is dit aantal tot 14,440 gestegen. Amsterdam met de voorsteden heeft in dit jaar 15,550 huizen. 2)

In het oog dient gehouden te worden, dat Amsterdam in den aanvang der zestiende eeuw een te geringe oppervlakte in verhouding tot haar bevolking besloeg. In het midden dier

o 0

eeuw was de ,,stadsvrijheid" reeds zoodanig bebouwd, dat het gerecht in 1542 en volgende jaren beval huizen aldaar af te breken, omdat het ze bij een aanval der Gelderschen niet ver-

') Wagenaar, deel i, pag. 138—252. *) Wagenaar, deel i, pag. 138—252.

Sluiten