Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier en daar ontstond misschien bij de extensieve wijze van bebouwing een bevolkingsoverschot, dat geleidelijk naar de steden afstroomde.

Naast de bevolkingsvermeerdering hebben ook de veranderde economische toestanden den uitleg der stad bevorderd.

In de centra van handel en nijverheid verlangt men andere inrichtingen dan degene, welke tot nu toe in gebruik waren. De kooper voorziet zich niet meer in de oude winkels, maar verlangt ruimere magazijnen.

Voor den openbaren dienst, voor scholen, ziekenhuizen, plaatsen van gezellig verkeer, worden hier en daar woonhuizen aan haar oorspronkelijke bestemming onttrokken. En het drukkere verkeer eischt op enkele plaatsen verruiming van den openbaren weg.

Dit alles veroorzaakt, dat in de oude stad veel gesloopt en gebouwd wordt. Door het doorbreken en sloopen, vooral zooals zulks in Rotterdam en Haarlem plaats vindt, en door de vergrooting van eenige ondernemingen neemt het aantal huizen in enkele oude wijken af.

Bovendien is de door den gestegen welstand veranderde levenswijze met de oude woning ook veelal niet meer tevreden.

Het gebrek aan goede arbeiderswoningen is groot, en onder de oude woningen zijn er vele, die

Sluiten