Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve door geboortenoverschot is het zielental in alle deze gemeenten ook door vestigingsoverschot vermeerderd.

I ot de vestiging in de steden gaven de veranderde toestanden op het platteland aanleiding.

De uitbreiding der middelen van versnelde gemeenschap in Amerika had den graanbouw inde overzeesche gewesten de mogelijkheid tot groote uitzetting geopend en den uitvoer van koren naar Europa aanzienlijk doen toenemen. Dientengevolge dalen van 1878 af de prijzen van granen en andere gewassen voortdurend en eenige jaren later die van het vee en de zuivelproducten. De inkomsten van den eigengeërfden boerenstand en pachters verminderen daardoor snel. Door schulden bezwaard, zagen zij zich genoodzaakt hun bedrijf in te krimpen, niet loonende cultures op te geven en zich in improductieve uitgaven te beperken. Dienstboden werden veelal afgeschaft. Voor den landelijken arbeibeidersstand beteekende de crisis vermindering van vraag naar hun arbeidskracht, die des te scherper gevoeld werd, omdat het aanbod van arbeiders door sfroote geboortenoverschotten steegf.

0 o ö

Door het meerder gebruik van landbouwmachines ontstond hierbij nog een gedwongen seizoenwerkeloosheid. Dit alles veroorzaakte, dat de losse arbeider, die, zooals in de „Uitkomsten

Sluiten