Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Rotterdam 14,8 °/0

„ Amsterdam 12,4 ,,

„ Haarlem 18,8 „

„ Utrecht 8,2 „

„ Deventer 6,2 „

„ Groningen 8 ,,

Naar deze steden trok de plattelandsbevolking, omdat zij in haar een vrij groot arbeidsveld zag.

In de eerste plaats wordt aldaar in deze jaren veel gebouwd. Vervolgens kunnen in groote steden, als Amsterdam en Rotterdam, en in plaatsen, waar veel welgestelden wonen, gelijk 's-Gravenhage, Nijmegen, Breda en Haarlem, tal van personen van de verteringen der anderen leven.

Daarbij breiden de scheepvaart en scheepsbouw zich in dezen .tijd te Amsterdam en vooral te Rotterdam uit, en worden nieuwe havenwerken in deze steden gebouwd en de oude vergroot. De industrie in deze en andere plaatsen, het verkeerswezen van Utrecht, de handel van Groningen trekken arbeiders aan.

Meermalen is de voorstelling schooner dan de werkelijkheid geweest, en niet altijd voldeed de stad aan de verwachtingen, die zij bij de immigranten had opgewekt, niet altijd kon zij aan hen een bestaan verzekeren.

In het algemeen is de immigratie in deze jaren met schommelingen toegenomen. Zij stond in

Sluiten