Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij deelen konden worden, toen door de steeds versnelde en verbeterde gemeenschapsmiddelen de afstanden verkort zijn. De uitbreiding van het verkeer heeft veel meer den trek uit dan dien naar de stad bevorderd.

Zoo vormen de dorpen in het Gooi en „Haarlem en Omstreken" een deel van Groot-Amsterdam, Scheveningen en Hillegersberg een deel van Groot-Rotterdam; Voorburg, Voorschoten en Wassenaar een deel van Groot-'s-Gravenha^e.

o

Bloemendaal, Overveen en Heemstede zijn voorplaatsen van Haarlem. Bij Utrecht behooren Bunnik en de Bildt, bij Nijmegen voegen zich Groesbeek en Hees. Wat Haren en Paterswolde zijn voor Groningen, is Vucht voor Breda. Zoo zijn overal in Nederland bevolkingsagglomeraties ontstaan, die soms aan elkaar grenzen of over elkaar schuiven.

De motieven tot de emigratie zijn verschillende. Economische nemen de eerste plaats in. De belastingen, die in de stad hooger zijn dan in de forensenplaatsen, hebben de meeste emigranten naar buiten gestuwd. Daarbij komen andere drijfveeren. Den een lokt natuurschoon, den anderen gezonde lucht. De arbeiders, die tot nu toe in veel te bescheiden mate aan deze emigratie deel namen, worden soms door een ruime woning of geriefelijkheden als een lapje grond aangetrokken.

Sluiten