Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. J. Blok. Geschiedenis van het Nederlandsche volk, Groningen, J. B. Wolters. 1892—1904.

P. J. Blok. Eene Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1884.

P. J. Blok. Eene Hollandsche stad in de Middeleeuwen, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1882.

Charles Booth. Labour and life of the people. London, Williams and Norgate. 1891.

'De Borger. 1779—'80.

N. Brückner. Die Entwicklung der groszstadtischen Bevölkerung im Gebiete des Deutschen Reiches. Allgemeines statistisohes Archiv, herausgegeben von G. von Mayr, Jahrg. 1890.

Dr. Karl Bücher. Die Entstehung der Volkswirthschaft. Tübingen, H. Laupp'schen Buchhandlung. 1901.

Dr. E. C. Büchner. De sterfte in Amsterdam in 1854, 1855, 1856 en 1857. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, door B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis- Deel XV. 1857.

G. W. Chad. Verhaal der jongstleden omwenteling in Holland. 's-Gravenhage, de Gebr. Van Cleef. 1815.

P. de la Court. Aanwijsing der heilsamen politike gronden en maximen van de Republike van Ho%nd en West-Vrieslant. Leyden, F. Bouquet. 1671.

M. DAlphonse. Apergu sur la Hollande. Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks No. 1. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante. 1900.

R. Fruin. Eene Hollandsche stad in de middeleeuwen. De Gids, 1873.

R. Fruin. Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1899.

Sluiten