Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

A. ROBERTSON S LEVEN. 1%

Belang der biographie; wat van het leven van Robertson moet

behandeld worden 1

Robertson vóór hij student werd 2—10

Robertson als student 10-13

Robertson als hulpprediker te Winchester 13—18

Zijn huwelijk . ! 18, 19

Beschrijving van enkele godsdienstige richtingen van 1825—± 1S50 IQ—22

Robertson als hulpprediker te Cheltenham 22—26

Zijn reis 26—30

Robertson als predikant te Oxford 30

Robertson als predikant te Brighton 30—39

Zijn nagelaten werken 39

B. ROBERTSON ALS THEOLOOG. 40-156

HOOFDSTUK I. ALGEMEENE EN BIJZONDERE

OPENBARING. 40-99

A. Op welke wijze heeft God zich geopenbaard 41—50

1. De openbaring van het Woord door de natuur . . . 42—44

2. De openbaring van het Woord door de menschheid . 44-48

3. De openbaring van liet Woord door de vleeschwording 48 -50

B. Op welke wijze kan de mensch zich de Goddelijke openbaring toeeigenen 50-99

Sluiten