Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijkt o.a. reeds uit een brief van

der evangelische geestelijkheid vind' ik Té"™ ******

eene slappe gevoeligheid in nb»^ u e"Swaard. Ik vind «wninwekkende godsdienst

vroeger. Met hunne aanhangers heb ,kJ 7 ,a"

hen zelf, want „ne 2iin * " ' k "°S mmder op ,lan met

maar dan in grooter formaat, ft 1 ° °p1ee" T"11 h"nne 'outen, theologische Ismaël. De Tractariërs ' g'{.' b'jna al,ecn. een

sehen drukken noe al vrii H vi r-i Ver3C ten m'j' cn de evangeli-

I" zijn dagboek schr«fl hj'b'v .

""in geweten, dan pl' H '°C n,ecr l,"s,ere» »»

en beproeven meer mijn aandaeht •

I») de leerstellingen over Christus-)" """

:z r, -—- *

beteeken is van het kruis, nl. i„ dezen Hn * diepc

door lijden ü). ' a* VVIJ volmaakt worden

Steeds meer wordt hij zich bewust dat hii „ ,

kend worden tot de evangelischen 7 , ' mag gere' van hunne beginselen is diep geschokt'"ja^ ^ T vrede te kunnen vinden. Het een na he ' l ^

mi toe als waarheid heeft beschm, h ' Va" Wat hij tot wordt hem een drukkend mv t ■ ' °ntz'nkt hem" He* 'even gekomen bij zijn ^ ^ ^ ***"» * * "*

dat'?eIe,Svr„n ***« * geV0e,en'

vertrouwen heeft gesteund "' Ma3r°P Z°0,a"g blind wantrouwen; als men de onbedu^demihekl T ^ ***** 'e 'neeningen, waarop men zich onbe ' Va" ve,e der trad,tl'oneele P Z'Ch nbePaald verlaten had, begint te

') Life and Letters, p. 80. " » „ p. 74.

" * » p. 75.

Sluiten