Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-

f

wordt geschilderd door Vermeer, Verster en door Rembrandt, Israëls, eenzelfde voorwerp gelijk wordt behandeld door Hooft Shelley, Baudelaire, Gorter. Er kan geen sprake zijn van „copy form by form", omdat elke mensch subjectief tegenover de werkelijkheid staat. Ik heb hier natuurlijk eene andere onderscheiding op 't oog dan Robertson bedoelt, wanneer hij b.v. zegt: „poetry represents things, not as they are but as they seem"i), zooals blijkt uit zijne voorbeelden: „een schilder geeft aan den cirkel, perspectivisch gezien, een ovalen vorm, niet omdat deze zoo is, maar omdat hij zoo schijnt". Mijne bedoeling is: ieder ziet dien cirkel als een ovalen vorm, maar daarom kan iemand met eene akte middelbaar teekenen zulk een lijn niet zetten als b.v. Holbf.in. In een schilderij kunnen twee rechte lijnen voorkomen, voorstellende twee ijzeren staven, waarvan de een veel beter kan zijn dan de andere.

En waarom zou het den kunstenaar niet geoorloofd zijn de vormen, die hij ziet, weer te geven, indien hij meer opmerkt en dieper gevoelt dan wij, en zóó onzen blik verscherpen en ons leven rijker kan maken?

Wat nu het tweede betreft: dat het de taak der kunst zou zijn „to express and hint spiritual truths" lijkt mij even onwaar.

Elders2) drukt hij zich aldus uit: „the province of the poet is to appeal to those primal intuitions of our being, which are eternally and necessarily true" 3), eene uitspraak naar aanleiding van Tennyson's „in memoriain".

!) Lectures, Addresses and literary Remains, p. 160. „ „ „ „ „ p. 95.

;;) „That all is right: that darkness shall be clear: that God and Time are the only interpreters: that Love is king: that the Immortal is in us: that — which is the key-note of the whole:

„All is well, though Faith and Form Be sundered in the night of fear."

Zie ook p. 16: „By poetry we mean invisible truth, as distinct from that which is visible, the invisible realities which are recognised by the imagination." Zie het voorbeeld, pp. 16, 17; „he sees the triumph of mind over matter" etc.

Sluiten