Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

which the All Beautiful has concealed His essence. In every aspect of Nature there is joy; whether it be the purity of virgin morning, or the sombre gray of a day of clouds etc." i).

Hier komt de kunstenaar-zich-voelende mensch te voorschijn, en dit is eene geheel andere taal, dan die wij zoo dikwijls elders vinden in zijne geschriften.

Nu moeten wij de volgende onderscheiding maken:

Het is mogelijk, dat iemand wel als kunstenaar de dingen ziet en gevoelt, maar dit wil op zich zelf nog volstrekt niet zeggen, dat deze persoon kunstenaar mag worden genoemd.

Wat nu het eerste betreft, zoo meen ik opgemerkt te hebben, dat dit bij hem in sterke mate aanwezig is. Tallooze voorbeelden zou ik kunnen aanhalen, waaruit dit blijkt, bijv.:

„1 sat and read, and watched effect after effect (of the clouds), until the air and 1 seemed friends" 2).

„A mighty mass of blood-red crimson", (hij beschrijft een zonsondergang) „mottled richly with gold, spread over the whole west, miles broad and many degrees high. In this were lakes of purest green, like that of the lakes of Switzerland. It was startling from its mass and majesty. Turning a corner, 1 came on it suddenly, and absolutely gasped for a moment" 3).

Hij aanschouwde de natuur met het oog van een dichter, van een schilder, en hij had eveneens van verschillende gemoedsgesteldheden eene diepere en meer klare voorstelling dan de gewone mensch, die in het leven datzelfde waarneemt, maar niets bijzonders opmerkt.

Nu de tweede vraag, of Robertson ook als kunstenaar moet

worden beschouwd.

Ook hierop moet dunkt mij een toestemmend antwoord worden

gegeven.

!) Sermons I, p. 3.

2) Life and Letters, p. 224.

3) „ „ „ p. 405; zie ook p. 218: „The moon was rising, like glowing copper", etc.

Sluiten