Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ 360 c.M." zuurstof in de buizen I, resp. II. 225 c.M.3 zuurstof kan volgens de vergelijking:

2CHJs + 50 = 2C0, + H-0 + 6J

omzetten 3,19 Gr. CHJ,; 360 c.M.'zuurstof: 5,105 Gr. C H Ja (sub 1 en II was dus overmaat zuurstof voor totale omzetting) terwijl 360 c.M.3 zuurstof volgens de vergelijking

2 C H J ;i + 30=2 CO + H, 0 + 6J

kan omzetten 8,51 Gr. C H J:!. (sub 111 was dus tekort zuurstof voor totale omzetting).

Bij de opening van de buizen sub 1 is slechts een geringe overdruk boven 1 atm. geconstateerd. De buizen sub II en III zijn voor het openen afgekoeld in een mengsel van zout en ijs.

De buizen sub I waren aan beide kanten uitgetrokken tot een fijne punt. Nadat deze punten achtereenvolgens afgebroken zijn, is de gasinhoud, door middel van een stroom droge koolzuurvrije lucht, gevoerd:

a. door 2 W-vormige buisjes, waarin in de knikken druppels kwik, om dampen van Jodium tegen te houden;

b. door een cloorcalciumbuisje, om mogelijk gevormd water tegen te houden;

c. door een kaliapparaatje, voor 't opvangen van koolzuur.

Het cloorcalciumbuisje gaf aan

toename: 36 ni.Gr. en 33 m.Gr.,

(berekend voor totale ontleding 32,6 „ „ 28 „ )

Sluiten