Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der resultaten van het onderzoek van chloroform, jodoform en bromoform.

Ten slotte wensch ik een résumé te geven van de producten, die bij de luchtontleding der drie analoge methaanderivaten CHCln, C H Br:) en CHJ;t zijn verkregen en de resultaten met elkaar in onderlinge vergelijking beschouwen.

De ontledingsproducten, die geconstateerd werden, zijn veelal verschillend, naarmate bij de ontleding een overmaat zuurstof of een tekort aan zuurstof aanwezig was. Zoo werd gevonden:

Bij overmaat zuurstof Bij tekort zuurstof Chloroform CO-, Cl, H-O CO CU, H Cl Jodoform CO, CO-, J, H20 CO, CO-, J, H20 Bromoform (CO), CO-, Br, CO, COL., C Br4 HBr, H,0 Br, HBr, (H,O?)

Opvallend in de eerste plaats is, dat de aanwezigheid van koolmonoxyde onder ontledingsproducten, bij chloroform nooit werd waargenomen, bij jodoform werd geconstateerd als de hoofdvorm, waarin de koolstof na de lichtontleding te voorschijn komt, zelfs bij aanwezigheid van overmaat zuurstof, terwijl bij de bromoform alleen na de lichtontleding bij tekort aan zuurstof eene aanzienlijke hoeveelheid kooloxyde werd gevonden. In dit opzicht ligt bromoform dus in tusschen chloroform en jodoform, zooals naar analogie met de eigenschappen der drie halogenen was te verwachten.

De verklaring dezer feiten kan in twee richtingen

Sluiten