Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotte is liet optreden van tetrabroomkoolstof bij de lichtontleding van bromoform een specifieke eigenschap, daar bij chloroform noch bij jodoform analoge producten zijn waargenomen. Bewezen is dat de tetrabroomkoolstof onder lichtinvloed gemakkelijk uit bromoform en bromium ontstaat en dat het derhalve waarschijnlijk een secundair product is van den invloed van het zonnelicht op bromoform.

Ten einde de onderlinge vergelijking van choroform, bromoform en jodoform meer volledig te maken, heb ik de beide invloeden, waardoor de gemelde ontledingen intreden, n.1. licht en lucht trachten te splitsen. Eenerzijds is daarom de inwerking van het zonlicht bestudeerd, terwijl de lucht (zuurstof) zooveel mogelijk was verwijderd. Anderzijds heb ik alleen de lucht laten inwerken bij verhooging van temperatuur (n.1. tot 100°) terwijl de inwerking van het zonlicht buitengesloten was.

Bij de inwerking van licht alleen in zooveel mogelijk luchtledige buizen is gebleken, dat:

a. chloroform in het geheel niet ontleed wordt;

b. jodoform, dat zooveel te lichtgevoeliger is, door de sporen aanwezige lucht nog ontleding ondergaat, doch dat daarnaast geen spontane ontleding optreedt;

c. bromoform eene spontane ontleding door licht ondergaat, waarschijnlijk bestaande in eene splitsing in C Br. + HBr; in welk opzicht ook de bromoform tegenover de beide anderen weer alleen staat.

De inwerking van lucht alleen bij temperatuursverhooging met buitensluiting van het zonlicht is nagegaan

Sluiten