Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de pleuraholte, rechts meer dan links, vindt men een seropurulent vochtig beslag.

In den rechter onderkwab zijn teekenen eener pneumonie; de longtop is emphysemateus en vertoont vele kleine etterliaardjes.

In de bronchi is een mucopurulent exsudaat te vinden.

In de longen en nieren zitten micrococcenkolonies, deels in de vaten, deels 0111 de vaten in ontstoken weefsel, ook in de pisbuisjes.

In de lever en het hart zyn geen afwykingen te constateeren.

Ila. Cursus 1885 — 8 6. No. 116.

Vrouw A. v. d. Gr., I-para.

Deze vrouw wordt 7 April, in partu zijnde, in de kliniek gebracht.

4 u. 45 n.m. De harttonen van het kind zyn regelmatig en hebben eene frequentie van 110.

De temperatuur der vrouw durante partu is niet aangegeven.

Geregeld loopt meconium af.

5 u. 30. De weeën zyn wel frequent, maar zwak.

Om 6 uur wordt besloten den partus te termineeren en wel forcipaal.

Het kind raakt veel meconium kwijt, maar schreeuwt direct krachtig door.

De moeder krygt 2 dagen post partum temperatuursverhooging tot 41.2° en hield deze koorts tot 30 April.

Het kind zoog de eerste dagen goed, daarna heeft de moeder geen zog genoeg en wordt het kind verder met karnemelk gevoed.

Na 9 dagen is het kind sterk verzwakt, zijn dij is gezwollen, ziet rood, maar vertoont geen fluctuatie.

In den rechteroksel bevindt zich eene ulcereerende vlakte.

11 dagen na den partus sterft het kind.

Bij de autopsie vindt men kleine longinfarcten.

Pyaemie is dus de causa mortis.

III«. Cursus 1883 — 8 4. No. 12 1.

Vrouw E. Ph., II-para, 21 jaar oud.

15 April wordt deze vrouw naar de verloskamer gebracht.

De ontsluiting bedraagt 2 c.M.

Sluiten