Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebeurt dit, dan reinigt de vagina zich daarvan in weinige dagen door hare zure reactie.

Gaan wij nu over tot de beantwoording van de vraag, hoe de infectie in onze gevallen durante partu ontstaat, dan stellen wij voorop, dat een auto-infectie, een infectie van kiemen, die zich reeds voor den partus in het genitaalkanaal bevonden, alleen mogelijk is in die zeldzame gevallen, waar het vaginaalsecreet deze kiemen nog niet onschadelijk gemaakt had.

Wij zagen reeds, dat deze meening niet voor iedereen geldt. Ahlfeld b.v., die regelmatig microben in de vagina vindt, meent zelfs, dat deze auto-infectie alleen kan worden voorkomen door de vagina grondig te irrigeeren. Om verder te bewijzen, dat voor eene koorts durante partu het niet strikt noodig is, dat wonden der inwendige genitalia door den toucheerenden vinger met geinfecteerde stoffen in aanraking worden gebracht, wenscht hij zelfs, dat men in een kliniek 100 partus zal leiden, zonder dat eenig onderzoek geschiedt.

Ahlfeld begint dit voor zich zelf reeds op meer beperkte schaal, door voor zijn doel 15 gravidae te bestemmen, die absoluut niet onderzocht zouden worden.

Bij aankomst in de kliniek werden de vrouwen gebaad en verder met rust gelaten.

De omstandigheden werden zoo onpartijdig mogelijk gekozen; de tijden van bevalling liepen over een geruimen tijd uiteen.

Traden weeën op, dan werden de vrouwen naar de verloskamer gebracht; de uitwendige genitalia en beenen werden met sublimaat afgeborsteld en daarna niet meer aangeraakt, nadat vooraf uitwendig geconstateerd was, dat men met eene schedelligging te doen had.

Bij het steunen van het perineum kwam de hand niet

4

Sluiten