Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Propliylaxis en therapie.

Nu de oorzaak van den dood van het kind, wanneer kooits durante partu optreedt, zoo duidelijk is, is tevens de prophylaxe aangewezen.

In de eerste plaats heeft men er voor te zorgen, dat de moeder gedurende den partus geen koorts krijgt.

In het gevaar, dat hierin gelegen is voor het kind, zie men nog weer een reden, om de regels der antisepsis bij partus tot in hun strengste graden toe te passen en zoo min mogelijk inwendig te onderzoeken.

Wij zagen ook, dat het vroegtijdig breken der vliezen een groote rol speelt. In 61.90% der gevallen is dit voorgekomen, en de temperatuursverhooging is dan gewoonlijk eenigen tijd daarna geconstateerd, d. w. z. reeds vóórdat de vliezen braken, of op dat zelfde oogenblik was de vrouw reeds geïnfecteerd, waren de kiemen reeds in de vagina gebracht, en na het breken van de vliezen konden zij in het cavum uteri komen.

Een medicus, die zijn patiente niet infecteert, zal dus na het breken der vliezen geen koorts zien optreden.

Sluiten