Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x

waarbij B = ——U Het is gemakkelijk te doen zien, dat ^ Pop O

deze beschouwingen, steeds van toepassing zijn bij proeven als die van Fizeau met het getande rad.

Wij vinden dus ook hier de voortplantingssnelheid

Ü _ - v„ + „ 4^ (10)

d p d P

De grootheid U wordt groepsnelheid genoemd. Vp heet dan golfsnelheid.

Op het verschil tusschen golfsnelheid en groepsnelheid is het eerst gewezen door Rayleigh. ') Gouy heeft onderzocht, hoe men de formule kan interpreteeren als de term met d2 p V

?- niet verwaarloosd wordt. 2) Wij zullen in 't vervolg

d pJ

met de grootheid U niet te doen hebben daar we ons slechts voorstellen de functie Vp uit de theorie te vinden.

') vgl. b v. Tlieory of Souurl. I, § 191. °) Journal de Liouville 1882.

Sluiten