Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan ieder punt van 't electron beantwoordt op deze wijze een punt van de ruimte, dat voor de integralen (12) en (13) eene bijdrage levert. Wij kunnen nu b.v. (12) vervangen door eene integraal over de ruimte, die het electron op den tijd t inneemt door x, y, z als nieuwe veranderlijken in te voeren. Wij merken nog op dat, met de aangegeven verwaarloozingen, onder r, waarvoor eigenlijk de afstand P Q moet genomen worden, ook mag verstaan worden de afstand van P tot het punt waar het beschouwde element van het electron zich op den tijd t0 bevindt.

1 C 1

— I — (0) r dx' dy' dz'

4 Jt J r * - *

1 r q 2 (x', y\ 4) = i— I — , ' dx d y dz. 4 ji J r 2 (x, y, z)

3 /%' y' g'\

Hierin stelt * den functionaaldeterminant voor, die

3 (x, y, z)

op de volgende wijze gevonden wordt:

3 X' 3 x' 2 X' 1 . 2 t 3 t 3 t

TF 5y c' z l'x TT * JJ

Lv'_ UC IvL _ o 11 i + o 11 0 11 =

2x 2y dz ~ Ux y * 3z

1É-ULUL 0 11 o 11 i + o 11

2 x 2 y 2 z z 2x z 2y z 2 z

, , at at . at

1 ^1/ ~ *~1~ •

i x 2 x & 2 y ' * 3 z

Met behulp van (14) herleiden we dit tot:

ür

1 + +,

zoodat we krijgen:

4,0- ƒ ± (. + ) d*'.

Sluiten