Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij kunnen nu 't voorgaande onmiddellijk uitbreiden tot de berekening van q dr voor 't geval dat <p in ieder punt

' T

der beschouwde deeltjes eene waarde heeft, mits slechts voor elk deeltje:

cp dr = 0 (14)

zij. Daartoe komen we door 't aantal k onbepaald te doen toenemen en de grootheden q>t .... te vervangen door ip dr. Wij voeren voor ieder deeltje een vector in:

q = xdr, (15)

waarin v den voerstraal voorstelt van een willekeurig gekozen oorsprong naar het element dr. (Met behulp van (14) is het gemakkelijk aan te toonen dat de keuze van den oorsprong aan de waarden van q niet afdoet.) Definieeren we verder Cl weer door de vergelijking (12) dan vinden we:

cp = — Div O. (16)

berekening van j q dr voor 't geval dat <p in ieder punt

der beschouwde deeltjes eene waarde heeft, mits slechts voor elk deeltje:

Sluiten