Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V

Lichtvoortplanting in dispergeerende media.

§ 1. Algemeene vergelijkingen.

We zijn nu in slaat de vergelijkingen tusschen de middelwaarden der electromagnetische vectoren in een dispergeerend medium af te leiden. Door geschikte notaties in te voeren brengen we deze vergelijkingen in een vorm, die zooveel mogelijk overeenkomt met dien der vergelijkingen in den vrijen aether.

Uit Rot 6 = — (£, wat zoowel binnen als buiten de

v c 1

electronen geldt, volgt, blijkens de definitie der middelwaarden

onmiddellijk Rot $ = —- (£ en dus volgens het in 't voor-

c

gaande bewezene: Rot § = — S.

Evenzoo vinden we: Rot Gè = — sb,

c

Div (£ = 0,

Div S = 0,

© = ©,

$ =

Verder is binnen de electronen (S = -f- q u en deze uitdrukking blijft ook buiten de electronen gelden, want daar is q = 0. We hebben dus:

f = $ + Q U.

7

Sluiten