Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. die tengevolge der electronen binnen den bol B; 2°. die tengevolge der overige electronen;

3°. die welke onafhankelijk van de electronen nog bestaan kan. (De invloed der kracht tengevolge van het electrisch veld dat het deeltje, waartoe het beschouwde electron behoort, zelf teweeg biengt is reeds in de termen van de eerste leden der vergelijkingen (7) in rekening gebracht.)

Voor de berekening der eerste twee stukken, moeten we de werking kennen die een willekeurig electron in het beschouwde

punt (#,«/, z) uitoefent. Deze wordt volgens (2), hoofdstuk III bepaald door:

— I 5 — grad.G,

waarbij volgens (19) van hoofdstuk III:

'ï ' r ' 3y \r ' 3 g \ r J ■ en volgens (20) aldaar:

enz.

We hebben hierbij ter vereenvoudiging der notaties, geschreven / V • / P# \

V r ) ln plaats van ( )t-—' V°or de componenten van

' c

het deel der electrische kracht, dat in het punt (x, y, z) te danken is aan een der electronen, vinden we hieruit:

_L_ j J! (hy , rh. v i g / v j

in \dx%^r' ^ dx dy\r ' 9» dg \ r ' ^ ~

i u ' (25) 1 (Vx y

4 ie c1 3 t1 ^ r '

enz.

Bij de berekening van het eerste deel der electrische kracht, waarbij dus de afstand r steeds zeer kleine waarden heeft,

Sluiten