Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoolang we te doen hebben met golflengten groot in vergelijking met d en d„ zoolang dus ± en groot zijn in vergelijking met d en d„ kunnen we uit (11) eene goede benadering voor Vp vinden met behulp van reeks-ontwikkelingen:

waaruit we vinden:

1 d1 _1. , d' J_ +

Y(d 4- d,)2 ci (d + d,)1 93p2

l i l\ d 1, dj 1

(d + d,Y («* + IV)= d + d, C1 d 4- d,

en dus door substitutie der waarde van 3Sp uit (5):

1 _Mi i d» g* l (13)

Y]; 1 ?! d + di m{qi— P*) ^

Deze uitdrukking komt geheel overeen met de formule (4) die we uit de beschouwing der middelwaarden voor de voort-

plantings-snelheid gevonden hebben.

Het blijkt dus dat we de beschouwing met behulp van middel waarden zonder bezwaar kunnen toepassen, zoolang we niet met kleine golflengten te doen hebben, zooals we ook

verwachtten.

§ 6. Invloed der terugkaatsingen aan de discontinuïteits-vlakken.

Het in de vorige § beschouwde medium kan niet met een natuurlijke dispergeerende middenstof op één lijn gesteld worden, wat betreft de in § 2 aangeroerde verspreiding van het licht

Sluiten