Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij gesteld is:

1 ij, og j ,1fi,

c1^ q1— pi-\-rip }

Zooals te verwachten was hebben we dus absorptie in de lagen der tweede soort, daar voor een complexe uitdrukking wordt gevonden.

In de lagen der eerste soort hebben we natuurlijk een voortplantingssnelheid c zonder absorptie.

Gaat men nu de voortplanting van een golf met de frequentie p door de achtereenvolgende lagen na, zonder op de terugkaatsingen te letten, dan vindt men als gevolg van het doorloopen (van links naar rechts) van een laag der eerste soort, dat in

d

den exponent een term — ip — moet worden opgeteld en voor

c

eene laag der tweede soort een term — ip .

Tengevolge van het doorloopen van een afstand L = n (d -f d,), waarbij n een groot getal is, zoodat we het zonder merkbare fout als geheel kunnen beschouwen, gaat dus de uitdrukking A el,lt over in:

Aeü> j'-»(T + S,)j-

Zoowel wat de voortplanting der phase als wat de absorptie betreft kunnen we dus den toestand beschrijven met behulp eener complexe voortplantingssnelheid:

y = ^ = d + d* (17)

* w/d_L_d.\ d + '

n (T + »,) T + 58,

Deze uitdrukking zullen we nu vergelijken met de uitkomst der beschouwing van middelwaarden. Wij vinden nu voor het verband tusschen f en Ë:

ffi = è \ 1 — -j-tS" T g|g. w I-

d + d, q* — p* + np\

Sluiten