Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93;,, bepaald door:

^ miq*— p*)\

zelf imaginair is, dus als:

«'«O* <«*+-£• (5)

Het volgt uit de gewone theorie van het meetrillen1), dat wanneer de bewegelijke laag wordt getroffen door eene periodieke electrische kracht met grooter frequentie dan die van haar eigen trillingen, zij zich zoo gaat bewegen dat hare uitwijking op ieder tijdstip tegengesteld is aan de electrische kracht die op haar werkt. Deze uitwijking wordt grooter, naarmate de frequentie p der uitwendige kracht dichter bij q, de frequentie der eigen trillingen ligt, en als p maar dicht genoeg bij q ligt, zal de geheele electrische stroom steeds tegengesteld kunnen zijn aan de electrische kracht. De voorwaarden daartoe zijn door (5) bepaald. Wij zullen nu doen zien dat zulk een golf zich niet door het medium kan voortplanten. We dienen echter op te merken dat dergelijke toestanden in de natuur niet voorkomen, omdat dan steeds de wrijving op den voorgrond treedt.

Wij zullen nu vooreerst den toestand in de lagen der tweede soort voor dit geval beschouwen. De vergelijkingen IX en X van het vorige hoofdstuk blijven gelden; stellen we

nu dan is xp reëel en we vinden:

c * 1 &

—r — -=—> —Sj, = —

Xp* y ox c 3x

en:

= — y * is — _ * i c,&s

waaruit:

px

@y = a,e Xp Cos{pt -(- dj),

px

&= —a,e~ xT Sin (p < + «,).

xp

') Vgl. Rayleigh; Theory of Sound. Ch. III.

en:

waaruit:

Sluiten